وی توضیح داد: اگر طرح‌ها و لوایح مد نظر تا روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گیرد احتمالا هفته دیگر جلسات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل نمی‌شود و در غیر این صورت هفته آینده هم جلسات مجلس دو شیفته خواهد بود.

این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت که دو شیفته شدن جلسات علنی مجلس منوط به موافقت نمایندگان خواهد بود، چون طبق آئین‌نامه حداکثر زمان برگزاری جلسه در یک روز چهار ساعت است و بیشتر از آن منوط به رای موافق نمایندگان خواهد بود.

ایسنا/