درباره ما

baztab- درباره ما

بازتاب ایران با شناسه انتشار ۷۹۳۳۰ از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دارد
این سایت، رسانه ای خبری و تحلیلی مستقل است که با رویکردی نوین و خلاقانه فعالیت می کند.
رسالت اصلی این رسانه مردمی؛ اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی در راستای سیاست ها و موازین اسلامی و ایرانی است.
خط مشی اصلی بازتاب انتشار و انعکاس صحیح و اطلاع رسانی دقیق بدون جانبداری سیاسی و با رعایت و حفظ امانت داری در انتشار اخبار است.
تعامل و مشارکت دوسویه با مخاطبین و استفاده از نظرات، دیدگاه ها و گزارش های مردمی در امر اطلاع رسانی عمومی از اساسی ترین اهداف رسانه ای بازتاب است.

 

0