وین کریمر سناتور امریکایی روز چهارشنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) در وب‌سایت خود از ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور امریکا خبر داد، او در این نامه از بایدن درخواست اِعمال تحریم علیه صادرات فولاد و فروش نفت ایران را کرده است. در صورت اجرایی شدن این در خواست، صادرات برای صنعت فولاد ایران سخت خواهد شد؟