جدیدترین اخبار
9 آبان 1398 ساعت 13:57 ورزشی کد خبر :635830

برنامه کامل نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر والیبال اعلام شد

سازمان لیگ والیبال برنامه نیم فصل نخست رقابت‌ها به همراه دو هفته از دور برگشت مسابقات را اعلام کرد.

 

سی‌ و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال از روز چهارشنبه ۸ آبان ماه با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

 

در هفته نخست مسابقات، تیم‌های سایپای تهران، پیکان تهران، کاله مازندران، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین و سپاهان مقابل حریفان پیروز شدند.

 

هفته دوم مسابقات از روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه برگزار می‌شود و برنامه کامل مسابقات نیم فصل رقابت‌ها به همراه دو هفته از دور برگشت، از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

 

پس از پایان نیم فصل نخست، تیم‌ها به مدت یک ماه به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی استراحت خواهند داشت و تیم‌ها در این مدت می توانند به نقل و انتقال بازیکنان بپردازند.

هفته شانزدهم مسابقات از ۲۹ دی ماه آغاز می‌شود.

 

برنامه کامل نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر والیبال:

هفته دوم: یکشنبه ۹۸/۸/۱۲

* فولاد سپاهان اصفهان ـ کاله مازندران (میزبان: اصفهان)

* راهیاب ملل مریوان ـ خاتم اردکان (میزبان: اردکان)

* پیکان تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ سایپای تهران (میزبان: ارومیه)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ شهروند اراک (میزبان: سیرجان)

* شهداب یزد ـ شهرداری گنبد (میزبان: یزد)

پیام خراسان این هفته استراحت دارد.

هفته سوم: پنجشنبه ۹۸/۸/۱۶

* پیام خراسان ـ پیکان تهران (میزبان: مشهد)

* خاتم اردکان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اردکان)

* شهرداری ورامین ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: ورامین)

* سایپای تهران ـ شهداب یزد (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ کاله مازندران (میزبان: آمل)

* شهرداری گنبد ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: اصفهان)

راهیاب ملل مریوان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته چهارم: یکشنبه ۹۸/۸/۱۹

* راهیاب ملل مریوان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: مریوان)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ پیام خراسان (میزبان: سیرجان)

* خاتم اردکان ـ شهداب یزد (میزبان: اردکان)

* کاله مازندران ـ شهرداری ورامین (میزبان: آمل)

* سایپای تهران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: تهران)

* شهرداری گنبد ـ شهروند اراک (میزبان: اراک)

پیکان تهران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته پنجم: چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲

* پیکان تهران ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: تهران)

* شهداب یزد ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: یزد)

* پیام خراسان ـ کاله مازندران (میزبان: مشهد)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ خاتم اردکان (میزبان: اصفهان)

* شهرداری ورامین ـ شهرداری گنبد (میزبان: ورامین)

* شهروند اراک ـ سایپای تهران (میزبان: اراک)

* شهرداری ارومیه نیز این هفته استراحت دارد.

هفته ششم: یکشنبه ۹۸/۸/۲۶

* شهرداری ارومیه ـ شهداب یزد (میزبان: ارومیه)

* کاله مازندران ـ پیکان تهران (میزبان: آمل)

* راهیاب ملل مریوان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: مریوان)

* شهرداری گنبد ـ پیام خراسان (میزبان: گنبد)

دیگران می خوانند:
دختر و داماد ترامپ جمهوریخواهان ضد ترامپ را تهدید کردند

* خاتم اردکان ـ شهروند اراک (میزبان: اردکان)

* سایپای تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته هفتم: چهارشنبه ۹۸/۸/۲۹

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ کاله مازندران (میزبان: آمل)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اصفهان)

* پیکان تهران ـ شهرداری گنبد (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: اراک)

* پیام خراسان ـ سایپای تهران (میزبان: مشهد)

* شهرداری ورامین ـ خاتم اردکان (میزبان: ورامین)

تیم شهداب یزد نیز این هفته استراحت دارد.

هفته هشتم: یکشنبه ۹۸/۹/۳

* شهداب یزد ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: یزد)

* شهرداری گنبد ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: گنبد)

* شهروند اراک ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اراک)

* سایپای تهران ـ پیکان تهران (میزبان: تهران)

* راهیاب ملل مریوان ـ شهرداری ورامین (میزبان: مریوان)

* خاتم اردکان ـ پیام خراسان (میزبان: اردکان)

تیم کاله مازندران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته نهم: چهارشنبه ۹۸/۹/۶

* کاله مازندران ـ شهرداری گنبد (میزبان: آمل)

* شهداب یزد ـ شهروند اراک (میزبان: یزد)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ سایپای تهران (میزبان: سیرجان)

* شهرداری ارومیه ـ شهرداری ورامین (میزبان: ارومیه)

* پیکان تهران ـ خاتم اردکان (میزبان: تهران)

* پیام خراسان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: مشهد)

تیم فولاد سپاهان اصفهان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته دهم: یکشنبه ۹۸/۹/۱۰

* شهروند اراک ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: اراک)

* سایپای تهران ـ کاله مازندران (میزبان: تهران)

* شهرداری ورامین ـ شهداب یزد (میزبان: یزد)

* خاتم اردکان ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: اردکان)

* پیام خراسان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: مشهد)

* راهیاب ملل مریوان ـ پیکان تهران (میزبان: مریوان)

تیم شهرداری گنبد نیز این هفته استراحت دارد.

هفته یازدهم: چهارشنبه ۹۸/۹/۱۳

* سایپای تهران ـ شهرداری گنبد (میزبان: تهران)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ شهرداری ورامین (میزبان: اصفهان)

* کاله مازندران ـ خاتم اردکان (میزبان: آمل)

* شهداب یزد ـ پیام خراسان (میزبان: یزد)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: سیرجان)

* شهرداری ارومیه ـ پیکان تهران (میزبان: ارومیه)

* تیم شهروند اراک نیز این هفته استراحت دارد.

هفته دوازدهم: یکشنبه ۹۸/۹/۱۷

* شهرداری ورامین ـ شهروند اراک (میزبان: ورامین)

* شهرداری گنبد ـ خاتم اردکان (میزبان: گنبد)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ پیام خراسان (میزبان: اصفهان)

* راهیاب ملل مریوان ـ کاله مازندران (میزبان: مریوان)

* پیکان تهران ـ شهداب یزد (میزبان: تهران)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: سیرجان)

تیم سایپای تهران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته سیزدهم: چهارشنبه ۹۸/۹/۲۰

* خاتم اردکان ـ سایپای تهران (میزبان: اردکان)

* پیام خراسان ـ شهروند اراک (میزبان: مشهد)

* شهرداری گنبد ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: گنبد)

* پیکان تهران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ کاله مازندران (میزبان: ارومیه)

دیگران می خوانند:
مرگ دلخراش دختر 27 ساله چالوسی در آسانسور

* شهداب یزد ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: یزد)

شهرداری ورامین نیز این هفته استراحت دارد.

هفته چهاردهم (دور برگشت): یکشنبه ۹۸/۹/۲۴

* پیام خراسان ـ شهرداری ورامین (میزبان: مشهد)

* راهیاب ملل مریوان ـ سایپای تهران (میزبان: مریوان)

* پیکان تهران ـ شهروند اراک (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ شهرداری گنبد (میزبان: ارومیه)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: سیرجان)

* شهداب یزد ـ کاله مازندران (میزبان: یزد)

تیم خاتم اردکان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته پانزدهم (دور برگشت): چهارشنبه ۹۸/۹/۲۷

* کاله مازندران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: آمل)

* خاتم اردکان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: اردکان)

* شهرداری ورامین ـ پیکان تهران (میزبان: ورامین)

* سایپای تهران ـ شهرداری ارومیه (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: اراک)

* شهرداری گنبد ـ شهداب یزد (میزبان: گنبد)

تیم پیام خراسان نیز این هفته استراحت دارد.

تمامی رقابت‌ها ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

Ad

روی خط خبر

 • پیروزی ترامپ می‌تواند به تقابل نظامی با ایران ختم شود
 • جدیدترین قیمت انواع طلا و سکه
 • خودروسازان داخلی مجوز افزایش قیمت گرفتند
 • سولماز نراقی گزارش نیویورک تایمز را تکذیب کرد
 • پخش یک سریال خارجی جدید در تلویزیون
 • رئیس جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
 • وزارت امور خارجه: با همدستی آمریکا، کرونا در ایران بدتر است
 • قیمت مرغ ۲۷ هزار تومان شد
 • اعلام صنوف ممنوع‌الفعالیت کرونایی تا پایان هفته
 • آیا شمارش معکوس برای ورود به عصر پساترامپ آغاز شده است
 • جوایز تئاتر اولیویه برندگان خود را شناخت
 • قیمت جدید انواع گوشی اپل آیفون در بازار تهران
 • خالق شازده کوچولو ۱۲۰ ساله شد
 • اُفت ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در پنجم آبان ماه
 • دلار به کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت
 • هنوز درباره عرضه خودرو در بورس با وزیر صمت به توافق نرسیده‌ایم
 • دولت از قیمت‌گذاری دستوری فولاد منصرف شده است
 • انتخاب بایدن یا ترامپ چه اثری بر اقتصاد ایران و جهان دارد؟
 • چرا روغن نباتی نایاب شده است؟
 • تحریم دیگری علیه ایران باقی نمانده است
 • باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای داخلی معرفی شدند
 • 3 خطا در بورس تهران
 • دیدگاه متفاوت کیهان با نظر رهبر انقلاب: هتک حرمت مسئولان بد است اما …
 • بیماران سرپایی کرونا نباید به منزل بازگردند
 • آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در ۵ آبان ماه
 • تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟
 • وقتی ترامپ “موشک و مسواک” را هم تراز می‌کند!
 • آخرین وضعیت منابع مالی بلوکه شده ایران در دنیا
 • بانک مرکزی: نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند
 • سبقت فریدون نجفی از مجید مجیدی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان
 • Ad