افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۷۵ صدم ‌درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۱۸ سنت رسید.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۷۴ صدم درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۳۹ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۷ صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۲۷ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی