برچسب : آمار کرونا

کرونا در کشور
 • یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۵۱

شناسایی ۳۷ بیمار جدید کرونا در کشور

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۳۱۹ نفر رسید.

جدیدترین آمار کرونا در کشور
 • سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۳۵

جدیدترین آمار کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۶ نفر آنها بستری شدند.

کرونا فوتی
 • پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۵۲

کرونا طی 24 ساعت گذشته یک فوتی بر جای گذاشت

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۸ نفر آنها بستری شدند.

کرونا در کشور
 • سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۰

آخرین وضعیت کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۰ نفر آنها بستری شدند.

شناسایی ۲۰ ابتلای جدید کرونا در کشور
 • سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۱۰

شناسایی ۲۰ ابتلای جدید کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۸ نفر از آنها بستری شدند.

۱۱ بیمار جدید کرونا
 • یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۲۰

۱۱ بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شدند

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۹ نفر از آنها بستری شدند.

کرونا در کشور
 • دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۳۰

ثبت مجدد روز بدون فوتی کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴ نفر از آنها بستری شدند.

آمار کرونا در ایران
 • دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۳۸

جدیدترین آمار کرونا در ایران

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و شش نفر از آنها بستری شدند.

یک فوتی بر اثر کرونا
 • پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۵۵

یک فوتی بر اثر کرونا طی 24 ساعت گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و چهار نفر از آنها بستری شدند.

ثبت روز بدون مرگ و میر کرونایی
 • دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۵۵

ثبت روز بدون مرگ و میر کرونایی

در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند.

کرونا در کشور
 • چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۰۲

ثبت روز بدون فوتی کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۲ نفر از آنها بستری شدند.

بستری جدید کرونا
 • جمعه ۲ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۱

دو بستری جدید کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲ نفر از آنها بستری شدند.

 • پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۲

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۹ نفر از آنها بستری شدند.

کرونا در کشور
 • شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۵۰

شناسایی ۳۵ بیمار جدید کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۰ نفر از آنها بستری شدند.

کرونا در کشور
 • چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۵۹

شناسایی۶۴ مبتلای جدید کرونا در کشور

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و...

 • سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۳

آخرین وضعیت کرونا در کشور

در شبانه روز گذشته 46 بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند .

شناسایی ۶۷ بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته
 • شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۵۹

شناسایی ۶۷ بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۵ نفر از آنها بستری شدند.

 • جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴

شناسایی ۲۶ مبتلای جدید به کرونا

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰ نفر از آنها بستری شدند.

فوت ۱ هم‌وطن کرونا
 • پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۳

فوت ۱ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا

در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا ۱ هم‌وطن دیگر فوت کرد.

فوت ۳ بیمار کرونا در کشور
 • سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۱۶

فوت ۳ بیمار کرونا در کشور

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۲۴۵ رسید.

۶ فوتی و شناسایی ۵۹ بیمار کرونا در کشور
 • دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴

۶ فوتی و شناسایی ۵۹ بیمار کرونا در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۹ نفر از آنها بستری شدند.

شناسایی ۸۶ بیمار جدید کرونایی در کشور
 • یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴

شناسایی ۸۶ بیمار جدید کرونایی در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

شناسایی ۷۹ بیمار جدید کرونایی در کشور
 • شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۵۵

شناسایی ۷۹ بیمار جدید کرونایی در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵۸ نفر از آنها بستری شدند.

کرونا جان 2 نفر در کشور را گرفت
 • چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶:۰۵

کرونا جان 2 نفر در کشور را گرفت

در شبانه روز گذشته ۷۰ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۶ مبتلای جدید و فوت ۵ بیمار کرونایی در کشور
 • پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۱۲

شناسایی ۷۶ مبتلای جدید و فوت ۵ بیمار کرونایی در کشور

بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، ۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۹ نفر از آن‌ها بستری شدند.

شناسایی ۱۳۵ بیمار جدید کرونایی در کشور
 • چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۴۱

شناسایی ۱۳۵ بیمار جدید کرونایی در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۷۴ نفر از آنها بستری شدند.

شناسایی ۱۳۹ مبتلای جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته
 • دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۴۷

شناسایی ۱۳۹ مبتلای جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۷۴ نفر از آنها بستری شدند.

کرونا جان 11 نفر در کشور را گرفت
 • یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۱۵

کرونا جان 11 نفر در کشور را گرفت

کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، جان ۱۱ بیمار مبتلا به کووید۱۹ را گرفت و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۶ هزار و ۱۰۸ رسید.

 • سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۵۰

فوت ۱۹ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 326 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 189 نفر از آنها بستری شدند.

جدیدترین آمار کرونا در کشور 26 فروردین 1402
 • شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۶:۰۷

جدیدترین آمار کرونا در کشور 26 فروردین 1402

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۷۰ نفر از آنها بستری شدند.

تیتر یک

روابط اعراب و آمریکا

مشکل اصلی در روابط آمریکا و اعراب حاشیه خلیج فارس چیست؟

آمریکا سعی دارد تا تعهدات خود در قبال منطقه غرب آسیا و به ویژه حاشیه خلیج فارس را از حالت رابطه بالادست-پایین دست و ارائه تعهدات گسترده امنیتی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خارج کند و یک شراکت راهبردی که حامل تعهدات کمتری برای واشینگتن است را مستقر کند. تا زمانی هم که دو طرف به این درک نرسند، روابط آن ها کجدار و مریز ادامه پیدا خواهد کرد و البته که به هر دو نیز آسیب خواهد زد.