کنایه مجری تلویزیون به افزایش قیمت یک بیسکوییت خاص!

کنایه مجری تلویزیون به افزایش قیمت یک بیسکوییت خاص!

محمد دلاوری مجری برنامه «تهران بیست» در این برنامه کنایه جالبی به افزایش قیمت یک نوع بیسکوئیت خاص که طرفداران زیادی هم دارد، زد.