ورزشگاه تختی پس از ۴۵ سال بازسازی می شود

ورزشگاه تختی پس از ۴۵ سال بازسازی می شود

حمیدرضا حسین پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تخصیص ۴.۵ میلیارد تومان بودجه از سوی دولت و با مشخص شدن پیمانکار پس از برگزاری مناقصه، کار بازسازی چمن و سقف ورزشگاه تختی از اواخر مرداد آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان اعتبار تخصیص یافته برای بازسازی ورزشگاه تختی کافی است یا خیر؟ افزود: این میزان اعتبارات برای بازسازی چمن، سازه و کابل پیش بینی شده و ما سعی داریم در ابتدای امر چمن طبیعی این ورزشگاه را بازسازی و برای فصل آینده لیگ آماده کنیم. در بخش سازه نیز بعد از اینکه پیمانکار مشخص شد باید در خصوص تعویض کابل ها نظر نهایی را ارائه دهد که آیا کابل ها نیاز به تعویض دارد و یا می توان آنها را دوباره ترمیم کرد. به هر صورت این مسئله بستگی به نظر مشاورین این طرح خواهد داشت.

مدیر مجموعه ورزشی تختی خاطرنشان کرد: با تعویض چمن حتی اگر بخواهیم برای فصل آینده لیگ نیز آن را آماده کنیم باید بدون تماشاگر بازی ها برگزار شود زیرا هنوز امنیت کافی در سازه و سقف وجود ندارد و نیاز به بازسازی کامل دارند.

حسین پور گفت: این ورزشگاه ۴۵ سال است که هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگرفته و چمن طبیعی آن مربوط به ۱۰ سال پیش است.

وی پیرامون این پرسش که آیا این بودجه در حال حاضر به شما اختصاص پیدا کرده است یا خیر، افزود: بودجه تخصیص یافته از سوی دولت در اختیار وزارت ورزش قرار دارد و ما کار بازسازی را با نظارت وزارت ورزش و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران آغاز خواهیم کرد و دیگر این پروژه ارتباطی به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ندارد. به هر صورت اتفاق خوبی بود که امیدوارم تا پایان سال بتوانیم این ورزشگاه را بازسازی و آماده بهره برداری کنیم.