وی با اشاره به اینکه ما گفتگوها را هرگز ترک نکرده و در آینده نیز ترک نخواهیم کرد گفت: طرف مقابل باید از زیاده خواهی دست بردارد و تضمین ها در مذاکرات باید اطمینان بخش باشد.

ایسنا/