قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۷۸ صدم درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۹۷ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با یک و ۷۶ صدم درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۷۰ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت هر گرم طلا نیز با ۲۸ صدم درصد افزایش به ۵۵ دلار و ۹۳ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

ایلنا