قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۱ صدم درصد کاهش به ۴۰ دلار و ۸۷ سنت رسید.

به گزارش ایلنا،قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۴۲ صدم درصد کاهش به ۴۳ دلار و ۱۴ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۹ صدم درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۹۸ سنت رسید.