قیمت انواع مدل های تلویزیون سامسونگ

    کد خبر :1032217
مدل های تلویزیون سامسونگ

قیمت جدید تمامی مدل های تلویزیون سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 20 آبان ماه 1402 منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت
32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300 ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300 ۱۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
50اینچ
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN95B ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55اینچ
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
58 اینچ
تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
60 اینچ
تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
65 اینچ
تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN900B ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید