فرافکنی به سبک شرکت ملی گاز ایران

فرافکنی به سبک شرکت ملی گاز ایران

بعد از منحل شدن بحث‌برانگیز شرکت ملی صادرات گاز ایران، پیگیری امور مربوط به صادرات گاز از طریق خط لوله به شرکت ملی گاز ایران محول شد.

در واقع شرکت ملی گاز ایران یکی از ارگان‌های اصلی است که باید پاسخگوی عقب‌ماندگی‌های ایران در به ثمر نشستن طرح‌های توسعه صادرات گاز از طریق خط لوله باشد. در این شرایط که رسانه‌‌‌های جمعی به موضوع مهم صادرات گاز و چرایی سهم اندک ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان از بازار جهانی تجارت گاز ورود کرده‌اند، شرکت ملی گاز ایران به جای پاسخگویی به چرایی محقق نشدن برنامه‌ها در این بخش، امروز به ارائه آماری در خصوص وضعیت گازی کشور در سال گذشته پرداخته و از جهش صادرات گاز در سال 98 خبر داده است.

طبق اعلام، حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سال گذشته، صادرات گاز ایران با ثبت جهشی 26 درصدی، حدود 3.6 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

منتظرتربتی در حالی از جهش 26 درصدی صادرات گاز در سال 98 نسبت به سال 97 خبر داد که هیچ آماری از میزان صادرات سالانه گاز کشور ارائه نداد، چرا که این مقام مسئول می‌داند اعلام حجم صادرات سالانه گاز طبیعی، نشان دهنده عدم تحقق برنامه‌‌‌های قبلی در بخش صادرات گاز است.

اگر بخواهیم آمار صادرات گاز ایران را با احتساب آمار اعلامی‌امروز معاون وزیر نفت بدست آوریم، با احتساب رشد 26 درصدی که برابر با 3.6 میلیارد مترمکعب است، صادرات گاز ایران در سال 97 به صورت تجمیعی برابر با 13.8 میلیارد مترمکعب بوده که این رقم در سال 98 به حدود 17.4 میلیارد مترمکعب رسیده است.

جهش اعلامی‌در بخش صادرات گاز که به رسیدن حجم سالانه صادرات گاز ایران به 17.4 میلیارد مترمکعب منتج شده، در حالی است که در برنامه‌ای 10 ساله در سال 1383 مقرر شده بود مجموع صادرات سالانه گاز ایران در سال 1393 به 500 میلیون مترمکعب در روز برسد.

به گزارش تسنیم، همچنین مقایسه رقم صادرات سالانه 17.4 میلیارد مترمکعبی گاز با برنامه بیژن زنگنه، وزیر نفت در سال 96 که اعلام کرده بود در طول دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور به 70 میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید، اختلاف فاحش دارد.

در این شرایط شرکت ملی گاز ایران بهتر است به بیان دلایل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی گاز کشور بپردازد تا با تشریح موانع و بررسی راهکارهای رفع آن در فضایی کارشناسی، شاهد حضور پررنگ تر ایران در بازار جهانی گاز باشیم.