وزیر علوم پس از مراجعه به بیمارستان شهید بهشتی قم و طی کردن مراحل تشخیص و درمان به تهران بازگشت.

در حال حاضر شرایط ایشان پایدار است و الحمدالله در سلامت کامل هستند.

تسنیم/