ترافیک سنگین نیز در نقاط مختلف شهر مشهد بر اثر بارندگی وجود دارد و در سیلاب امروز مشهد دو نفر که در خودرو گرفتار سیلاب شده بودند جان باختند.