زلزله 6.6 ریشتری در ترکیه / تخریب ساختمان ها

زلزله 6.6 ریشتری در ترکیه ازمیر ترکیه, زلزله

زلزله 6.6 ریشتری شهر ازمیر ترکیه را به لرزه درآورد.برخی ساختمان های این شهر، تخریب شده اند.

مرکز این زلزله در ساحل دریای اژه بوده است.

این زلزله در عمق 17 کیلومتری زمین رخ داده است.