به گزارش پایگاه خبری پلیس، در پیِ انتشارِ ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر انتقالِ فردی بیهوش که توسط ضارب در حال انتقال به خودرو بود، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن با اقداماتِ فنی پلیس، ضارب شناسایی و دستگیر و خودرویِ وی توقیف شد.

همچنین فردِ بیهوش توسط پلیس به مرکزِ درمانی منتقل که حالِ وی مساعد و ترخیص شد.

متهم پس از تشکیل پرونده به مرجعِ قضایی تحویل داده شد.

شهرستان شهریار در غرب استان تهران قرار دارد.