خوشحالی شهروندان آمریکایی از پیروزی بایدن/ عکس

خوشحالی شهروندان آمریکایی از پیروزی بایدن/ عکس

به محض اینکه رسانه های آمریکایی اعلام کردند جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است، تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی برای جشن گرفتن به خیابانها ریختند.

تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، جمعیت زیادی از شهروندان را نشان می دهد که با شادی و فریاد “بایدن برنده شد” به خیابان ها آمدند.

خوشحالی شهروندان آمریکایی از پیروزی بایدن/ عکس

خوشحالی شهروندان آمریکایی از پیروزی بایدن/ عکس