تقریباً 37 میلیون تومان؛ حقوق ماهیانه یک مسئول در دانشگاه آزاد + سند

دانشگاه ازاد

چند روزی است که تصویر فیش حقوقی منتسب به یکی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد دست به دست می شود و بسیاری از آنها را متعجب کرده است؛ فیشی که بر اساس آن حقوق این مدیر دانشگاه آزاد کمی بیش از 37 میلیون تومان است.

«بازتاب»؛ تصویر فیش مورد اشاره که به معاون یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در شهر تهران تعلق دارد و توسط مخاطبان برای ما ارسال شده است، حکایت از آن دارد که مدیران دانشگاه آزاد در سطح معاونت واحدها نیز حقوق های قابل تأملی دریافت می کنند و همین مسئله اعتراضاتی را هر چند نامحسوس علیه رویه مدیران فعلی به وجود آورده است.

مستند به این فیش حقوق دریافتی معاون یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در شهر تهران به صورت دقیق 373064012 ریال است که پس از کسر 47454092 ریال از آن بابت هزینه هایی چون بیمه، صندوق پس انداز، تعمیر مسکن، بیمه مازاد درمان، وام کارت اعتباری و… دانشگاه به او 325609920ریال به صورت ماهانه پرداخت می کند.

از ردیف های قابل تأملی که در فیش حقوقی این مسئول دانشگاه آزاد می توان مشاهده کرد، پاداش ثبت نام، حق سرپرستی، ثابت سال 98 و… هست که در مجموع سبب شده تا حقوق او تا بیش از 37 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

 

تقریباً 37 میلیون تومان؛ حقوق ماهیانه یک مسئول در دانشگاه آزاد + سند

بررسی های «بازتاب»، پیرامون صحت و سقم این فیش حقوقی از طریق یکی اساتید دانشگاه آزاد که نام او نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند، حکایت از صحت پرداخت چنین حقوق هایی در دانشگاه آزاد دارد.

این منبع در پاسخ به صحت و یا سقم فیش حقوقی مورد اشاره به خبرنگار ما گفت: این فیش که شما به آن اشاره کردید در گروه های مختلف مجازی که اساتید و کارکنان دانشگاه عضو هستند ارسال شده و همه ما را متعجب کرده است. این فیش درست است و واقعیت این است که در دوره مدیریت جدید چنین پرداختی هایی در دانشگاه آزاد انجام می شود.

وی در ادامه گفت: مشکل فقط فیش حقوقی که به دست شما رسیده و چند مدتی است که میان اساتید و کارکنان دانشگاه ما دست به دست می شود، نیست و اکثر مدیران کنونی دانشگاه حقوق های بالایی دریافت می کنند.

بر اساس موارد بالا پرداخت حقوق 37 میلیون تومانی به معاون یک واحد در دانشگاه آزاد در حالی است که پیشتر اعلام شده بود مجموع حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای همه هزینه ها از جمله استخدام نیرو، اجاره دفتر، ایاب و ذهاب به حوزه انتخابیه، حقوق ماهانه، اجاره خانه و… در سال جاری بین 31 تا 34 میلیون تومان است.

این یعنی کار و شغل یک مدیر دانشگاه آزاد در سطح یکی از واحدها مهم تر از کار بسیاری از مدیران کشور در حوزه های دیگر است که این مقدار به او حقوق پرداخت می شود و بدتر اینکه می شنویم این موضوع تنها مختص یک نفر نیست و ابعاد آن گسترده تر است.

در پایان خاطرنشان می شود سایت «بازتاب»، این آمادگی را دارد که توضیحات مستدل و مستند مسئولان مربوطه در رابطه با این پرداختی و پرداختی های مشابه را به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر از طریق همین رسانه منعکس کند.