ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش در محدوده بندرعباس دچار سانحه شد.اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقباً منتشر خواهد شد.