تیراندازی و ورود یک خودرو به میان تظاهرکنندگان علیه نژادپرستی در سیاتل

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک خودرو وارد جمعیت تظاهرکننده علیه تبعیض نژادی و خشونت وحشیانه پلیس، در سیاتل شده است.

از این خودرو به سمت تظاهرکنندگان شلیک شده است.

به گزارش ایلنا،گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که حداقل یک نفر در اثر این حادثه زخمی شده است.