توضیح جانسون در مورد پرداخت بدهی ایران و پرونده زاغری

جانسون در مورد پرداخت بدهی ایران

نخست وزیر انگلستان توضیحاتی در مورد بدهی این کشور به ایران و پرونده زاغری ارائه کرد‌.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت: ادامه بازداشت نازنین زاغری و بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران «دو موضوع کاملاً جدا» هستند.

به گزارش ایلنا، وی در ادامه گفت: «البته تضمین می‌کنیم برای حفظ منافع نازنین و تمام پرونده‌های پیچیده افراد دو تابعیتی که در تهران هستند، هرکاری که بتوانیم انجام می‌دهیم».