تمامی خدمات براساس کارت واکسن ارائه می‌شود / فیلم

تمامی خدمات براساس کارت واکسن ارائه می‌شود

سخنگوی ستاد کرونا: بزودی تمامی خدمات براساس کارت واکسن ارائه می‌شود.