تصاویری از جشن‌ و شادمانی در کره شمالی بعد از هر آزمایش‌ هسته‌ای

تصاویری از جشن‌ و شادمانی در کره شمالی بعد از هر آزمایش‌ هسته‌ای

در گزارش زیر تصاویری از جشن‌ها و مراسم خاص برگزار شده در کره شمالی را بعد از انجام موفق آزمایش‌های هسته‌ای در ماه‌های اخیر مشاهده می‌کنید.