تست دوپینگ رکابزن شاخص ایران مثبت شد

تست دوپینگ رکابزن شاخص ایران مثبت شد

تست دوپینگ یکی از رکابزنان شاخص ایران مثبت اعلام شد و این رکابزن تا تکمیل پرونده و اعلام نتیجه نهایی در تعلیق به سر می برد.

نمونه A دوپینگ یکی از رکابزنان شاخص ایران که در بخش جاده فعالیت دارد، مثبت اعلام شده است. این رکابزن در حال حاضر تعلیق شده است تا بررسی های بیشتر انجام و پرونده‌اش تعیین تکلیف شود.

این تست چندماه پیش گرفته شده است که اکنون جواب آن مثبت اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، این رکابزن در مرحله اول لیگ برتر جاده که در اصفهان برگزار شد نیز حضور داشت.