تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا

تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا

محمدباقر نوبخت در صفحه شخصی خود در توئیتر، از اختصاص ۵۳۰ میلیارد تومان کمک مالی به وزارت بهداشت و درمان برای پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس خبر داد.

‏وی خاطرنشان کرد که بعد از هماهنگی با وزیر بهداشت و تماس تلفنی با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی قم، گیلان و شهید بهشتی تهران و اعلام آمادگی دولت برای هرگونه کمک از جمله پشتیبانی مالی برای پیشگیری و مقابله با ‎کرونا، مبلغ ۵۳۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان تخصیص یافت.

تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا