تجمع صنفی کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

تجمع صنفی کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) تجمع کردند.

تجمع کنندگان می گویند که به “پایین بودن حقوق و دستمزد و بی‌توجهی شرکت ملی نفت و وزارت نفت به اجرای بخشنامه‌های بهبود وضعیت شغلی کارکنان قرارداد موقت” اعتراض دارند.

یک منبع آگاه به عصر ایران گفت: پرسنل قرارداد موقت سازمان منطقه ویژه پارس در عسلویه سالهاست با وعده بهبود حقوق و دستمزد و اجرای بخشنامه‌های بهبود معیشت در منطقه مشغول به کارند و در حالیکه بیشتر دستگاه‌های اجرایی این کارکنان را تبدیل وضعیت کرده‌اند اما نفت از تبدیل وضعیت این پرسنل خودداری می‌کند و تنها دستگاهی است که حقوق و دستمزد این کارکنان را از سال ۹۳ تقریبا فریز کرده حتی عیدی آنان را کارمندی می‌دهد اما از پرداخت بقیه مولفه‌‌های رفاهی امتناع می‌کند.