در این بازی کیلیان امباپه 2 گل برای فرانسه به ثمر رساند تا با 5 گل به آقای گل کنونی جام جهانی بدل شود.او همچنین توانست تعداد گل های خود در جام جهانی را به عدد 9 گل برساند.

امباپه با عبور از رکورد پله توانست بهترین گلزن زیر 24 سال در جام جهانی بدل شود.