افت قدرت خرید کارگران برای وزارت کار مهمتر است یا تفکیک وزارتخانه؟

    کد خبر :383595
افت قدرت خرید کارگران برای وزارت کار مهمتر است یا تفکیک وزارتخانه؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار نوشت: افزایش قدرت خرید کارگران درحالی این روزها موضوع اصلی جامعه کارگری است که دولت بدون توجه به این موضوع به دنبال تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار طی یادداشت در واکنش به شرایط موجود حاکم در جامعه نوشت:هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی نگذشته‌است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ! آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند واز برگزاری جلسات شورایعالی کار نیز خودداری می‌کند.شما که راه استیضاح دوسه ماه یکبار را بلدید. چرا در حد یک سئوال هم به این مسئله ورود نمی‌کنید؟

در حال حاضر علاوه بر موضوع معیشت،مسئله تفکیک وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی در سطح مجلس مطرح است.

کمتر از دوهفته پیش به دعوت محجوب وجهت بیان نظر گروه کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتم ومخالفت کارگران را باذکر دلایل عنوان کردم و جالب اینکه نمایندگان کارفرمایان حاضر نیز دقیقاً با شدت و حدّت ما با این طرح مخالف بودند.اما این‌طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

کمیسیونی که هم به واسطه ترکیب اعضا وهم به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد باید بیشترین همراهی را با نظرات تشکل های عالی کارگری وکارفرمایی می‌داشت،این آقایان اگر نمایندگان ملت هستند که دوگروه شریک سازمان تأمین اجتماعی‌و وزارت کار یعنی کارگران وکارفرمایان مخالف این طرح بودند!لطفاً توضیح دهندبه نظر کدام ملت عمل کردند؟

اما شنیده‌های مختلف حکایت از این نکته دارد که فراکسیون امید واز همه مهمتر حزب سیاسی که سرپرست فعلی وزارت کار نیز منتسب به آن حزب است ،در تلاش برای تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی وپس از آن اخذ وزارت رفاه وتامین اجتماعی است.

وظاهراً کسی با وزارت کار وتعاون کاری ندارد وشاید مهمترین دلیل بی توجهی به حوزه‌روابط کار وتمرکز بر بسته‌های حمایتی حوزه رفاه به همین منظور باشد.از طرفی بعد از واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت این بار شنیده‌های ما حکایت از تلاش عده‌ای برای حذف یکی از معدودکارشناسان ودلسوزان عضو هیئت مدیره دارد.
وباز خبر تایید نشده‌ای حکایت از تلاش عده‌ای برای تامین وجه مورد نیاز بسته‌های حمایتی از محل منابع سازمان دارد.

اگرخدای ناکرده سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شود ،کشور دچار ابر بحرانی خواهد شد که حل آن در دست هیچ کس نخواهد بود،لطفاً دست از نابودی آن بردارید.

به گزارش تسنیم ،فراکسیون امید ،فراکسیونی سیاسی است و ورود آن با شکل جمعی به تایید یا رد مسئله‌ای تخصصی فقط به موقعیت آن در بین مردم لطمه خواهد زد.به عنوان یک رأی دهنده به لیست شما درخواست میکنم ،تنها چیزی که ازشما ندیدیم امید است،بیش از این مارا پیش کسانیکه به درخواست ما به شما رأی دادند شرمنده نکنید
انتظار کارگران از نمایندگان مجلس در هردو زمینه همراهی آنها با بدنه جامعه وتحقق خواسته‌های آنهاست،فرقی نمیکند امید،ولایی،مستقلین همگی به یک اندازه مسئولند.

باز هم تکرار میکنیم باهرگونه تفکیک در وزارت‌کار وسازمان تامین اجتماعی پیش از احیای شورایعالی تامین اجتماعی،وپیش از اصلاح ساختار مدیریتی سازمان به سمت مدیریت ونظارت سه جانبه مخالفیم.
وباز هم تکرار میکنیم در زمینه افزایش قدرت خرید دست از پیگیری بر نخواهیم داشت وگرچه توقعمان از دولت ومجلس است .اما امیدمان صرفاً به اتحاد وهمراهی ومطالبه‌گری کارگران است بس!

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید