سعید محمد دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد در توییتی نوشت:

ظاهرا از تیم اقتصادی رئیسی همه راضی اند به جز مردم.دبیر سابق مناطق آزاد در ادامه نوشت: مطمئنا ترمیم تیم اقتصادی با نگاه کارآمد سازی از اولویت هاست. البته سکوت مجلس جای تامل دارد.

قطعا رضایت مردم مهم‌تر از رضایت سهم خواهان است ولی ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم.