دکتر صابری گفت:شماری از مجروحان حالشان وخیم است و تعدادی مجهول الهویه نیز داریم.

درحالی که مسئولان شمار انفجارهای تروریستی در مسیرهای گلزار شهدا را ۲ مورد اعلام کرده اند، برخی منابع غیرموثق این تعداد را چهار انفجار اعلام کرده اند.

برخی نیز گفته اند که بمب گذاری کشف شده است.مسئولان استان تاکنون دراین باره اظهارنظری نکرده اند.