برچسب : کووید۱۹

 • سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۷

فوت ۴۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۹۵ نفر از آنها بستری شدند.

 • یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱

فوت ۶۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۴۷۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۹۹۹ نفر از آنها بستری شدند.

 • جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۴۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۶۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۸۳ نفر از آنها بستری شدند.

 • شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۵:۰۱

فوت ۱۱ بیمار کووید۱۹ در کشور

بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰۹ نفر از آنها بستری شدند.

 • چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۲۹

فوت ۱۷ بیمار و شناسایی ۱۰۰۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۵۱ نفر از آن‌ها بستری شدند.

 • شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۲۹

شناسایی ۶۰۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور / ۲۲ بیمار جان باختند

از دیروز تا امروز ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۰۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۴۰ نفر از آنها بستری شدند.

 • دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۱۵

شناسایی ۲۰۰۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۴۹ نفر از آنها بستری شدند.

 • شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۰۸

شناسایی ۱۸۸۷ بیمار جدید کووید۱۹/فوت ۳۷ تن دیگر در شبانه‌روز گذشته

از دیروز تا امروز (۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۸۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۲۶ نفر از آنها بستری شدند.

 • سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲

شناسایی ۲۷۴۳ بیمار جدید و فوت ۴۶ بیمار کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۷۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۵۵ نفر از آنها بستری شدند.

 • یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۱۱

شناسایی ۲۲۹۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شناسایی شناسایی ۲۲۹۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد.

 • شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۵۰

شناسایی ۱۳۸۲ مبتلای جدید کووید۱۹ در کشور

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار و ۹۷۱ نفر رسید.

 • سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲

شناسایی ۵۸۴۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۸۴۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۸۸ نفر از آنها بستری شدند.

 • شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۲۵

شناسایی ۴۰۸۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شناسایی ۴۰۸۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد.

 • جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۶:۱۵

شناسایی ۶۴۷۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۴۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۷۵ نفر از آنها بستری شدند.

 • یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸

شناسایی ۲۵۸۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آخرین آمارهای کرونا در کشور را اعلام کرد.

 • دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۳۵

شناسایی ۲۸۹۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۸ هزار و ۹۹۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۵۸۴ نفر از آنها بستری شدند.

 • یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۴۵

شناسایی ۲۱۹۹۶ بیمار جدید کرونا در کشور

از دیروز تا امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۹۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۰۹ نفر از آنها بستری شدند.

 • شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۵۹

شناسایی ۱۱۷۳۱ بیمار جدید کووید۱۹

از دیروز تا امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۷۳۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۵۴ نفر از آنها بستری شدند.

 • جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۲۲

شناسایی ۱۶۷۵۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ هزار و ۷۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۹۴ نفر از آنها بستری شدند.

 • شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۲۳

شناسایی ۳۵۰۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۵۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۲۶ نفر از آنها بستری شدند.

 • جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰

شناسایی ۵۲۷۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

از دیروز تا امروز ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۲۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۸۳ نفر از آنها بستری شدند.

 • پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۳۶

شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۵۱ نفر

از دیروز تا امروز (۲ دی ماه ۱۴۰۰) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۹۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۱۱ نفر از آنها بستری شدند.

 • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۹

۷۸ فوتی و ۳۶۰۳ بیماری جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت بهداشت از شناسایی ۳هزار و ۶۰۳ مورد مبتلای جدید به کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که در این مدت ۷۸ نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

 • چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۵۹

جان باختن ۵۹۹ بیمار کووید۱۹

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰۸ هزار و ۳۹۳ نفر رسید.

 • دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ ۲۳:۵۳

بهداشت جهانی: دُز سوم واکسن کرونا اصلاً لاکچری نیست

مسئول اروپای سازمان بهداشت جهانی گفت: تزریق دُز سوم واکسن کرونا اصلاً لاکچری نیست و برای سلامت افراد است.

 • پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰:۳۹

سردرد، شایع ترین عوارض ویروس کرونا

ویروس کووید۱۹ می تواند در حدود یک سوم از بیماران ایجاد علائم درگیری سیستم عصبی کند.

 • شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۴

افراد واجد شرایط برای واکسن ثبت نام کنند

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴

وزارت بهداشت: ۳۵۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۷۵۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.

 • پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۵

۱۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور را تشریح کرد.

 • چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰

۱۳۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

وزارت بهداشت از فوت ۱۳۷ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

تیتر یک

اولیانف: تحریم‌ها علیه ایران ممکن است به‌زودی برداشته شود

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم‌ها علیه ایران ممکن است به‌زودی برداشته شود.