برچسب : واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان

 • شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۳۹

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۶ فروردین/ اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۷ اسفند
 • سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۹:۵۰

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۷ اسفند/ اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۹ بهمن
 • جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۹ بهمن/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ بهمن
 • سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ ۹:۴۰

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ بهمن/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۳ دی
 • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۳ دی/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان
 • یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ ۹:۲۵

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ دی/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۷ آذر
 • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۷ آذر/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ آذر
 • جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ آذر/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۹ آبان
 • شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۹ آبان/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌ و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

 • یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۳ آبان /اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۱ آبان
 • سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۹:۳۵

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۱۱ آبان/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند. از نظر تعداد واکسیناسیون کامل (دو دوز)، چین با اختلاف زیاد همچنان در رتبه نخست قرار دارد.

 • پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸

واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۹ مهر/اینفوگرافیک

با ادامه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹، برخی نقاط جهان میزان بیشتری واکسن کرونا را میان شهروندان توزیع کرده‌اند و برخی کشورها نیز از این روند عقب مانده‌اند.

تیتر یک

حق آبه ایران از هیرمند

آیا تنش های آبی ایران و طالبان به نقطه جوش می رسد؟

اگر قرار باشد کشور و دولت خارجی بر تنش های آبی ایران و طالبان میانجیگری کند، این بدان معناست که عملا باید بر حاکمیت قانونی طالبان بر افغانستان گردن نهد. مساله ای که حداقل اکنون چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد.