برچسب : قیمت نفت و طلا

 • جمعه ۲ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی.

 • دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۱۳

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۴۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۱۳

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۳۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا
 • جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ۹:۱۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ ۹:۴۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

 • چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۴۹

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش روبه‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش روبه‌رو بود.

 • چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش روبه‌رو بود.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش روبه‌رو بود.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۶

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
 • پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
 • دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

تیتر یک

واردات خودروهای کارکرده

جزئیات جدید از چگونگی واردات خودروهای کارکرده به کشور

انتشار نخستین اطلاعات از دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم در تاریخ 9 مهرماه، نشان می‌دهد که برخی از شرایط و قوانینی که قبلا برای واردات این خودروها درنظر گرفته شده بود، حذف شده است. با اینکه همچنان احتمال اصلاح یا تغییر بندهای این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت، برخی شرایط جدید را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است.