برچسب : قیمت نفت و طلا

 • دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۱۳

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۴۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۱۳

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

 • پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۳۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ۹:۱۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ ۹:۴۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

 • جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

 • چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۴۹

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 • پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت.

 • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش روبه‌رو بود.

 • پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش روبه‌رو بود.

 • چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش روبه‌رو بود.

 • سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش روبه‌رو بود.

 • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۶

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

 • پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.

 • دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

 • پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

تیتر یک

تحلیل نشریه آتلانتیک از بازگشت جنجالی ترامپ به قلب معادلات سیاسی آمریکا

در تابستان سال جاری میلادی، جمهوری خواهانِ ترامپیست با زبانِ "تقابل و منازعه و تهدید و خشونت" سخن می گویند. در این رابطه حتی خودِ ترامپ نیز به نوعی به خشونتِ حامیانش می‌بالد و نسبت به آن هشدار می دهد. وی به تازگی گفته است: "به من موقعیت مصونیت اعطا کنید و الا احتمال وقوع خشونت‌های مسلحانه از سوی حامیانم بسیار بالاست.