برچسب : قیمت رسمی ارز

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۱شهریور ۱۴۰۰
 • یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۱شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۲۱شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۸شهریور ۱۴۰۰
 • پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۸شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، پنجشنبه (۱۸شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۷شهریور ۱۴۰۰
 • چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۷شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، سه‌شنبه (۱۷شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش و نرخ ۲۸ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۶شهریور ۱۴۰۰
 • سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۶شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، سه‌شنبه (۱۶شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۲۶ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۴شهریور۱۴۰۰
 • یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۹:۵۲

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۴شهریور۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۱۴شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۸شهریور۱۴۰۰
 • دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۸

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۸شهریور۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۷ هزار و ۷۷۹ریال و یورو را ۴۹ هزار و ۵۳۹ ریال اعلام کرد.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۷شهریور ۱۴۰۰
 • یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۷شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۷شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

 • شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ۹:۳۲

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۶شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، شنبه (۶شهریور)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در اول شهریور ۱۴۰۰
 • دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ ۹:۲۱

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در اول شهریور ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز کاهش و ۷ ارز افزایش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

 • یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۸

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۳۱مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۳۱مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارز
 • شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۳‌مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، شنبه (۲۳‌مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

قیمت رسمی ارزها در ۱9مرداد
 • سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۸:۵۴

قیمت رسمی ارزها در ۱9مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، سه‌شنبه (۱۹مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۳۱ ارز از جمله یورو و پوند کاهش یافت.

قیمت رسمی ارزها در ۱۸مرداد ۱۴۰۰
 • دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۱۰

قیمت رسمی ارزها در ۱۸مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، دوشنبه (۱۸مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش و ۱۷ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

قیمت رسمی ارزها در ۱۷مرداد ۱۴۰۰
 • یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۶

قیمت رسمی ارزها در ۱۷مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۱۷مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارز
 • شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۳

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۶مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، شنبه (۱۶مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۳مرداد ۱۴۰۰
 • چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۵۱

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۳مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، چهارشنبه (۱۳مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۰مرداد ۱۴۰۰
 • یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۶

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۰مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۱۰مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۹مرداد ۱۴۰۰
 • شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۸:۴۲

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۹مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، شنبه (۹مرداد)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز از جمله یورو افزایش و نرخ ۷ ارز کاهش یافت. نرخ باقی ارزها نیز ثابت ماند.

جدیدترین قیمت رسمی ارز
 • سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ ۸:۲۴

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۵ مرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی امروز، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۳ ارز کاهش یافت.

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۷ تیر۱۴۰۰
 • یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ۹:۲۵

جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۷ تیر۱۴۰۰

بانک مرکزی، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند.

 • دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۱۲ آبان اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.

 • سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷

جزئیات قیمت رسمی ارز/ نرخ یورو کاهش و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش، نرخ ۲۵ ارز کاهش داشته و نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.

 • دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۹:۲۷

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۱۰ شهریورماه، اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۳۰ ارز افزایش و ۴ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز دیگر نیز ثابت بود.

 • سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹:۴۰

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۳۲ ارز از جمله یورو و پوند انگلیس کاهش و ۵ ارز افزایش یافت.

 • چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۷

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(چهارشنبه ۳مهر ۹۸) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۱ ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی دیگر کاهش یافت.

 • یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ۹:۳۱

سامانه جدید برای معاملات ارزی/ قیمت رسمی ارز ۳ نرخی می‌شود؟

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به...

تیتر یک

حق آبه ایران از هیرمند

آیا تنش های آبی ایران و طالبان به نقطه جوش می رسد؟

اگر قرار باشد کشور و دولت خارجی بر تنش های آبی ایران و طالبان میانجیگری کند، این بدان معناست که عملا باید بر حاکمیت قانونی طالبان بر افغانستان گردن نهد. مساله ای که حداقل اکنون چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد.