برچسب : قیمت خودروهای داخلی و خارجی

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

قیمت خودرو در آخرین روزهای کاری این هفته اندکی عقب‌نشینی کرد و بیشتر خودروها در بازار امروز کاهش یک تا دو میلیون تومانی قیمت را تجربه کردند.

مأخذ قیمت خودروهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات
 • سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۲۸

مأخذ قیمت خودروهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور، ماخذ قیمت خودرو و موتور سیکلتهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات و حق الثبت را اعلام کرد.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۳۰

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۰

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۴

قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۴ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 • پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۷

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۱ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۹ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۴ آذر ۱۴۰۰
 • پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۹

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۴ آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۲

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ دوم آذر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ اول آذر ۱۴۰۰
 • دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ اول آذر 1400

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ 20 آبان 1400

قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۱۴

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۳۵

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۲ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۰ آبان ۱۴۰۰
 • دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۴۱

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۰ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۷ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۵ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۴ آبان ۱۴۰۰

قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۷ مهر ۱۴۰۰
 • سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۱۶

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ 27 مهر 1400

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان محدود همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۶ مهر ۱۴۰۰
 • دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۳

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۶ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۴ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
 • چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۳

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۶ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۱ مهر ۱۴۰۰
 • یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۳

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۱۱ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۶ مهر ۱۴۰۰

قیمت خودرو امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۳ مهر ۱۴۰۰/جدول

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲ مهر ۱۴۰۰
 • جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ 2 مهر 1400/جدول

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۷

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۵

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.

قیمت خودروهای داخلی و خارجی
 • پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ 25 شهریور 1400

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است.

تیتر یک

پایان جنگ اوکراین

3 سناریوی پایان دادن به جنگ اوکراین

با نزدیک شدن به سالگرد آغاز جنگ اوکراین، تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد سناریوهای احتمالی جهت خاتمه‌دادن به این جنگ مطرح می شود.  ناظران و تحلیلگران روابط بین الملل، سه سناریو را به عنوان گزینه های اصلی مطرح می کنند، سناریوهایی که تا حد زیادی ریشه در واقعیت های نظام بین الملل و البته تحولات مرتبط با جنگ اوکراین دارند.