برچسب : طلا، سکه و دلار

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 10 آذر 1401
 • پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۰

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 10 آذر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 9 آذر1401
 • چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 9 آذر1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 30 آبان 1401
 • دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۰۲

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 30 آبان 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 26 آبان
 • پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۳

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 26 آبان

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 21 آبان
 • شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۲۸

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 21 آبان

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشرکرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 15 آبان
 • یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۳۳

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 15 آبان

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

اعلام قیمت جدید طلا، سکه و دلار
 • شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۰۵

اعلام قیمت جدید طلا، سکه و دلار 14 آبان 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار11 آبان 1401
 • چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸

قیمت جدید طلا، سکه و دلار11 آبان 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت جدید طلا، سکه و دلار را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 9 آبان 1401
 • دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۵۴

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 9 آبان 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت جدید طلا، سکه و دلار را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 2 مهر1401
 • دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۵۹

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 2 مهر1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 1 آبان 1401
 • یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۲۵

قیمت جدید طلا، سکه و دلار 1 آبان 1401

اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 30 مهر 1401
 • شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۷

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 30 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت امروز سکه و طلا را اعلام کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار25 مهر 1401
 • دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۰

قیمت امروز طلا، سکه و دلار25 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را اعلام کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار19 مهر 1401
 • سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۹

قیمت امروز طلا، سکه و دلار19 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 18 مهر 1401
 • دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۰

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 18 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار
 • جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۵

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار

قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 11 مهر
 • دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۹

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 11 مهر

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 10 مهر 1401
 • یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۱

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 10 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 9 مهر 1401
 • شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۵

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 9 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 7 مهر 1401
 • پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۱۱

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 7 مهر 1401

اتحادیه طلا و جواهر،قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار
 • چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۵۵

قیمت امروز طلا، سکه و دلار30 شهریور1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار
 • سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 29 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر لیست قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 28 شهریور 1401
 • دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۸

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 28 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر لیست قیمت امروز سکه و طلا رامنتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار27 شهریور 1401
 • یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۱۲

قیمت امروز طلا، سکه و دلار27 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر لیست قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار
 • جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۳۵

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 24 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر لیست قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 22 شهریور 1401
 • سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۹

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 22 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر لیست قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 21 شهریور 1401
 • دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۳

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 21 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را اعلام کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 20 شهریور 1401
 • یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۱۵

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 20 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 19 شهریور 1401
 • شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۵۶

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 19 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

قیمت امروز طلا، سکه و دلار
 • پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰

قیمت امروز طلا، سکه و دلار 17 شهریور 1401

اتحادیه طلا و جواهر قیمت امروز سکه و طلا را منتشر کرد.

تیتر یک

«پروژه نیمبوس» چیست و چرا برای اسرائیل مهم است؟

"پروژه نیمبوس" که نمودی عینی از همکاری غول های فناوری جهان نظیر گوگل و آمازون با رژیم‌صهیونیستی است و هدف اصلی آن مجهز کردن ارتش این رژیم به فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی است، بار دیگر قدرت پول و لابی های صهیونیست ها در عرصه بین المللی و در عین حال، امکانات فراوان آن ها جهت سواستفاده از داده های شرکت های مهم فناوری جهان را به نمایش گذاشته است.