به گزارش رکنا: بر اساس آمار تا ساعت ۲۲:۲۸ دقیقه امروز در تهران ۱۲ نفر از شهروندان جان خود را از دست داده اند که آخرین مورد آن در منطقه افسریه اتفاق افتاده است.

گفتنی است از این تعداد ۳ نفر در شهرستان های تهران بوده که شامل بهارستان، شهر قدس و ملارد بوده است.