۲۲ مرد ثروتمند جهان بیش از کل زنان آفریقا ثروت دارند

۲۲ مرد ثروتمند جهان بیش از کل زنان آفریقا ثروت دارند

نتایج جدید تحقیق موسسه بین المللی آکسفام نشان می دهد تعداد میلیاردرهای جهان در طی یک دهه گذشته دو برابر شده است و ۲۲ مرد ثروتمند جهان بیش از کل زنان آفریقایی ثروت دارند.

نتایج جدید تحقیق موسسه بین المللی آکسفام نشان می دهد، نظام های اقتصادی ناعادلانه به میلیاردرها اجازه می دهند تا ثروت های عظیمی را که فایده چندانی برای جوامع ندارند بیاندوزند و این مسئله نابرابری جهانی را غیرقابل کنترل ساخته است.

این موسسه خیریه از دولت ها خواسته تا با افزایش مالیات ثروتمندان، هزینه های بیشتری برای کودکان و سیستم های بهداشتی و درمانی انجام دهند.

به گزارش تسنیم ،گزارش سالانه آکسفام در زمینه نابرابری در حالی منتشر می شود که امسال نیز همچون سال های گذشته بسیاری از ثروتمندترین و پرنفوذترین افراد جهان در داووس سوئیس گرد هم جمع شده اند.

 

از جمله نتایج تکان دهنده گزارش موسسه آکسفام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-2153 نفر از ثروتمندان جهان ثروتی بیش از 4.6 میلیارد نفر از جمعیت جهان دارند.

-22 مرد ثروتمند جهان بیش از کل زنان آفریقایی ثروت دارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل 326 میلیون زن 20 سال به بالا در آفریقا زندگی می کنند.

-یک درصد ثروتمند جمعیت جهان بیش از دو برابر بیشتر از 6.9 میلیارد نفر از مردم جهان دارایی دارند.

-تعداد میلیاردرهای جهان در طی یک دهه گذشته دو برابر شده است.

این گزارش 63 صفحه ای استدلال کرده که رهبران جهان به اندازه کافی در زمینه مقابله با شکاف میان فقرا و ثروتمندان تلاش نکرده اند.