کبری رفیعی در خصوص شدت بارش ها گفت: بارش ها در تهران تا شب ادامه دارد اما از ساعاتی دیگر این بارش ها خفیف می شود.

به گفته کارشناس هواشناسی، این شرایط تا فردا در تهران و نواحی شمال غرب ادامه خواهد داشت و از سه شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد.