کنترل یک کشتی اسپانیایی در آب‌های دریای سیاه

کنترل یک کشتی اسپانیایی در آب‌های دریای سیاه

وزارت دفاع روسیه از ورود یک کشتی اسپانیایی به آب‌های دریای سیاه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این کشتی را زیر نظر دارد.

در گزارش مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه آمده است: «نیروها در ناوگان دریای سیاه کنترل اقدام‌های کشتی گشت‌زنی اسپانیا در دریای سیاه ر آغاز کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، این گزارش عنوان کرد که این کشتی بخشی از سازوکار رزمایش نظامی‌ناتو و شرکایش است.