کرونا و اکسیژن رسانی خیابانی در هند

کرونا و اکسیژن رسانی خیابانی در هند

اکسیژن بیمارستان‌های دهلی جوابگو نیاز‌ها نیست برخی گروه‌های مردمی در خیابان اکسیژن به بیماران می‌رسانند. در خیابان وشالی منطقه قاضی آباد نزدیک دهلی ۱۰ تخت معمولی و ۱۵ صندلی قرار داده اند.

به گزارش صداوسیما، کنار هرکدام از این‌ها سیلندر اکسیژن قرار داده اند. مسئولان این طرح می‌گویند روزانه ۷۰۰ بیمار در اینجا اکسیژن دریافت می‌کنند.