کارائیب زیر خاکستر

کارائیب زیر خاکستر

جزایر سینت وینسنت کارائیب بعد از گذشته چند روز از فوران آتش فشانی که ده‌ها سال خاموش بود زیر خاکستر‌های این آتشفشان خاکستری شده است.