جدیدترین اخبار
18 فروردین 1399 ساعت 10:33 بازتاب تی وی کد خبر :704126
برای چاپ کلیک کنید

چگونه در محیط کار از کرونا در امان بمانیم؟(فیلم)

این روزھا که برخی از ما ناچاریم به محیط کار بازگشته و در محیط به کار خود ادامه دهیم، با رعایت برخی نکات بھداشتی می‌توانیم انتقال ویروس را به حداقل رسانده و خود، مشتریان و مراجعین را از ابتلا به بیماری محافظت کنیم.

در دستورالعمل تهیه شده توسط کارگروه “حمایت روانی اجتماعی” ستاد مقابله با کرونای استان تھران، در رابطه با “آرامش بیشتر در محیط کار” و “در امان ماندن از کرونا در محیط کار و مراقبت از سلامت مراجعین”، آمده است: در این راستا با رعایت برخی موارد می‌توانیم با آرامش بیشتری به کسب و کار خود پرداخته و ھمچنین از تامین درآمد خود به شکلی سالم و کم خطر مطمئن باشیم. مطمئنا ھر کدام از ما با دانستن اصول اولیه مراقبت با توجه به شرایط خاص کاری، می‌توانیم راه حل‌ھای بھتر و خلاقانه‌تری برای محافظت خود و مشتریان یا مراجعین طراحی و اجرا کنیم.

در مغازه‌ھا وسوپرمارکت‌ھا

رعایت فاصله: بیش از یک مترفاصله بین خودمان و مشتری و بین مشتریان باھم الزامی است. نصب یک اعلامیه کوچک برای یادآوری این موضوع درمحل کسب بسیارکمک کننده بوده، اما کافی نیست. بھتراست درھنگام اضافه شدن مشتریان و کم شدن فاصله بین آنھا، به مشتریان یادآوری کنید که برای حفظ بھداشت خود بھتراست یکی یکی وارد مغازه شده و فاصله را رعایت کنند.

ضدعفونی: ھرروز تمام مغازه ضدعفونی شود. مناطقی که تماس بیشتر دارند، ترجیحا بعد از ھر بار تماس به طریق مناسب ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان در این مورد اھمیت ویژه دارد. سطح بیرونی ویترین و پیشخوان مرتبا و بسته به تعداد ورود و تماس مشتریان نیازمند ضدعفونی است. دستگیره‌ھا، ترازو، کارتخوان، تلفن و موبایل، خودکار و سایر وسایلی که با آنھا تماس دارید منابع مھمی برای آلودگی ھستند.

وسایل بھداشتی: ازماسک استفاده کنید. جعبه دستمال کاغذی و در صورت امکان محلول ضدعفونی را در دسترس بگذارید تا ھم در صورت نداشتن دستکش از آن استفاده شود و ھم برای عطسه و سرفه. در صورت امکان دستکش یک بار مصرف در اختیار مشتری قرار دھید.

محصولات: در صورت فروش محصولات غذایی فاقد بسته بندی و فله‌ای، روی محصولات را بپوشانید و با تابلویی بر بالای محصول به مشتری یادآوری کنید که به محصولات دست نزند. در صورت نیاز به تست محصول از ابزار مخصوص استفاده کنید و باقی محصول را به ظرف اصلی برنگردانید.

کارتخوان: ازدریافت پول نقد خودداری کنید. بھتر است خودتان از کارتخوان استفاده کنید، ولی مشتری فقط کارت بکشد. اگر مشتری مایل است خودش رمز را وارد کند، دستگاه را پس از استفاده ضد عفونی کنید.

در فروشگاه‌ھای بزرگ و زنجیره‌ای

معاینه مشتریان: در ھنگام ورود با تب سنجی الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید. با استفاده از تابلو‌های بزرگ به مراجعین تذکر داده شود که در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کنید که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند.

اطلاع رسانی و یادآوری: کارمندان حتما در زمینه شستشوی مرتب دست، استفاده صحیح از ماسک و دستکش و عدم تماس دست با دھان، بینی و چشم‌ھا آموزش ببینند. پوسترھای مناسب برای آموزش شستشوی دست، رعایت فاصله، عدم تماس دست‌ھا با چشم و بینی و دھان و استفاده از دستکش باید در محل‌ھای مناسب به ویژه در جلوی صندوق‌ھا نصب شود. کارمندان و متصدیان فروش ھم از یادآوری شفاھی این نکات با روی گشاده دریغ نکنند.

رعایت فاصله: مثل ھر جای دیگری حداقل یک متر بین کارمندان و بین کارمندان و مشتریان باید فاصله وجود داشته باشد. از تشکیل صف فشرده جلوی صندوق جلوگیری کنید. می‌توانید فاصله یک متری را برای ایستادن مردم منتظر نوبت با گچ یا ماژیک مشخص کنید.

ضدعفونی: پیشخوان صندوق و وسایل روی آن حتما باید مرتبا ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان، تلفن‌ھا، موبایل‌ھا و سایر اشیا ھم منشا آلودگی ھستند و نیاز به ضدعفونی دارند. دستگیره‌ھا، سبدھای خرید، ویترین‌ھا، استندھا، ریل کنار پله برقی، آسانسورھا، عابربانک‌ھا و کلیه سطوح قابل تماس باید مرتب در حال ضدعفونی باشند. سرویس ھای بھداشتی بیشتر از قبل نیاز به نظافت و ضدعفونی به شکل مناسب دارند. تھویه مناسب در فضای فروشگاه ضروری است.

در رابطه با محصولات، کارتخوان و وسایل بهداشتی نیز مانند بخش مغازه‌ھا و سوپرمارکت‌ھا، اصول ضروری رعایت شود.

در ادارات

اطلاع رسانی وآموزش: تابلوی بزرگی باید به مراجعین تذکر دهد که در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کند که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند. نصب پوسترھا و اعلامیه‌ھایی در نقاط مرتبط اداره برای یادآوری شستشوی صحیح دستھا، رعایت فاصله و سایر نکات بھداشتی کمک کننده است. تذکر شفاھی ھم اگر به شکل مناسب و محترمانه انجام شود، بیشتر کمک می‌کند.

معاینه مراجعین: در ھنگام ورود با تب سنج الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید.

رعایت فاصله: کارمندان فقط برای کارھای ضروری به اداره فراخوانده شوند. درصورت امکان کارھا به شکل دورکاری مدیریت شوند. ماموریت‌ھا و سفرھای کاری تا حدامکان لغو شوند. کارمندان حتما فاصله بیش از یک متری را با ھم رعایت کنند. این فاصله با ارباب رجوع ھم اھمیت دارد. از ارباب رجوع خواسته شود وسایل خود را روی میز کارمندان نگذارند. درصورت رد و بدل کردن مدارک، پوشه، خودکار یا ھر وسیله دیگری حتما ازدستکش استفاده کنید و به موقع دست‌ھای خود را بشویید. جھت جلوگیری از تجمع ارباب رجوع، توصیه می‌شود از سیستم نوبت دھی استفاده شود و افراد برحسب نوبت و یکی یکی وارد اتاق اداری شوند و در خارج از اتاق نیز فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

ضدعفونی: میز، تلفن‌ھا، موبایل‌ھا، صفحه کلید، موس و پد موس و سایراجزای کامپیوترھا، دستگیره‌ھای درھا، کشوھا و قفسه ھا، دسته ھای صندلی‌ھا حتما باید مرتبا ضدعفونی شوند. فضای کار به تھویه مناسب نیاز دارد. سرویس‌ھای بھداشتی بیشتر ازقبل نظافت و ضدعفونی می‌خواھند.

وسایل بھداشتی: وجود صابون و مواد ضدعفونی کننده کافی در سرویس بھداشتی و در فضای اداره را مرتب چک کنید. جعبه دستمال کاغذی در دسترس ھمه کارکنان و مراجعین مورد نیاز است. کارمندان در صورت مواجھه مستقیم با ھمدیگر و با ارباب رجوع از ماسک و دستکش استفاده کنند.

شناسایی و جداسازی موارد مشکوک: به کارکنان آموزش دھید که در صورت داشتن علایم شبه سرماخوردگی به محل کار نیایند و توصیه جدی به قرنطینه خانگی شوند. به آنھا آموزش دھید که جھت پیگیری علایم با سامانه ۴٠٣٠ تماس برقرار کنند.

امضاء و اثر انگشت: خودکار مشترک در دسترس ارباب رجوع نگذارید. اگر خودکار نداشت خودکار امانتی را پس از مصرف ضد عفونی کنید. در صورت استفاده از استامپ یا دستگاه الکترونیک ثبت اثر انگشت، محلول ضد عفونی برای تمیز کردن انگشت در اختیار مراجع قرار دھید.

چند توصیه برای دورکاری

بیاموزید: استفاده ازفناوری برای دورکاری برای ھمه ما یک چالش به حساب می‌آید. ماھیچکدام نابغه این کارنیستیم! تلاش کنید در این باره بیاموزید و برای بھتر شدن کار از راه دور فکر کنید.

نظم داشته باشید: کار از خانه به دلیل فاصله‌ای که با ھمکاران ایجاد می‌کند می‌تواند چالش برانگیز باشد یا انگیزه ما راکاھش دھد. گاھی حواسمان پرت می‌شود یا کارھا را از قلم می‌اندازیم. تھیه یک چارچوب و برنامه برای کار در خانه بسیار مھم و کمک‌کننده است.

بنابراین:

محلی را برای کار انتخاب کنید که چیزی حواستان را پرت نکند.
برنامه زمانی برای کار در خانه بچینید. ساعت شروع به کار، ساعت استراحت، ساعت نماز و ناھار، ساعت اتمام کار، ھمگی با برنامه و از قبل مشخص باشد.
در زمان ناھار، حتما از محیط کار دور شوید، ناھار مناسب صرف کنید، تا حد امکان از خانه به محیط خلوت بیرون بروید و نور طبیعی دریافت کنید و چند حرکت نرمشی داشته باشید. ھرگز ھمزمان با انجام کار غذا میل نکنید.
وظایف مشخصی برای ھر روز در نظر بگیرید. میزان ساعت‌ھای کار را واقع‌بینانه تنظیم کنید.
در پایان روز با ھمکاران چک کنید که چه کارھایی انجام شده و چه کارھایی لازم است در ادامه انجام شود.
حد و مرز بین زمان و فضای مجازی شخصی و کاری را حفظ کنید. به مرزھای دیگران ھم احترام بگذارید.
در صورتی که لازمه شغل شما برقراری تماس تصویری است، از حریم خصوصی مراقبت کنید.
ممکن است لازم باشد از اطرافیان بخواھید در اتاق یا فضای دیگری حضور داشته باشند و تلفن یا سیستم‌ھایی را که ممکن است مزاحمت صوتی ایجاد کنند قطع کنید.

بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کرونا

لازم است کارکنان بھبود یافته مشکوک به ابتلا به بیماری و یا مبتلای قطعی، پیش از بازگشت به کار توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند. ھمچنین بھبود یافتگان جھت تایید شروع کار، “فرم تایید شده بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به ۱۹-COVID ” تکمیل شده توسط پزشک را به کارفرما ارایه کنند. براساس نتایج بررسی‌ھای انجام شده، چنانچه مشخص شود بیمار در حال حاضر امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک باید زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین کرده و نھایتا پس از مجاز دانستن پزشک برای شروع به کار، اجازه بازگشت شاغل، داده شود.

خودمراقبتی

به گزارش ایسنا، شرایط فعلی شرایط معمول نیست و طبعا انتظار نمی‌رود نتیجه کار ھمه بلافاصله به سطح ایده‌آل برسد. چون نمی‌توانیم مھارت‌ھای ھمیشگی خود را در این شرایط ھم داشته باشیم، استرس پیدا می‌کنیم؛ بنابراین برای کنار آمدن با شرایط جدید ھمگی به زمان نیاز داریم. بھتر است در مورد این موضوع باھم صحبت کنیم. کمک کردن به ھمدیگر می‌تواند بار روانی ما را سبک کند.

Ad

روی خط خبر

 • زمان چهل و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی و آزاد جام تختی
 • به شهادت رسیدن مامور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان
 • دادگستری با مردان قلدری که مهریه نمی‌دهند برخورد می کند
 • آمادگی اتحادیه اروپا برای گفتگو با روسیه
 • سامسونگ و رونمایی نسخه جدید هدفون گلکسی بادز پرو
 • رئیس انجمن سینماداران بر اثر کرونا درگذشت
 • زمان پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان اعلام شد /صدور احکام حقوقی جدید
 • سفیر عراق در تهران در وزارت خارجه حضور یافت
 • خبر خوش جهانگیری درباره تامین واکسن
 • بیانیه مهم سپاه پاسداران
 • شوخی ۱۳ میلیارد دلاری!
 • بازگشایی مراکز شماره‌ گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور
 • کشتی حامل محموله برای ایران در روسیه به گل نشست
 • پلیس: سفر بین دو شهر یک استان هم ممنوع
 • وزارت کشور به کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰: با یک همراه به وزارت کشور بیایید
 • چه کسانی در شورای عالی امنیت ملی اکثریت هستند؟/ پاسخ به یک شائبه علیه دولت
 • انفجار اتوبوس، ۲۵ نفر را در افغانستان به کام مرگ برد
 • سیستم عصبی، هدف مطلوبی برای تهاجم ویروس کرونا
 • قیمت سکه و دلار به مدار صعود بازگشت/ قیمت‌ها
 • قیمت جهانی نفت اندکی افزایش یافت
 • نان سنگک گران نشده است/ قیمت هر قرص نان با آرد دولتی یک هزار و ۸۰۰ تومان
 • آخرین جزییات از مذاکرات ایران و کره جنوبی/ پیشنهاد ایران دریافت پول نقد است
 • واکنش نایب رئیس مجلس به فایل صوتی ظریف
 • تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل مجلس/ اعتراض به کاستی‌های معیشتی و رفاهی
 • قیمت روز خودرو در ۲۰ اردیبهشت
 • دانش آموزان مبتلا یا مشکوک به کرونا در فضای قرنطینه امتحان می دهند / تدابیر آموزش و پرورش
 • بیژن افشار؛ بازیگر مختارنامه و معمای شاه درگذشت
 • اعلام حالت اضطراری در آمریکا در پی حمله سایبری به بزرگترین خط لوله انتقال سوخت
 • هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در پوشش جمع‌ آوری فطریه و کفاره روزه
 • تیراندازی مرگبار در مراسم جشن تولددر کلرادو
 • Ad