چند باور اشتباه و غیرعلمی برای واکسن نزدن/اینفوگرافیک

چند باور اشتباه و غیرعلمی برای واکسن نزدن

تزریق واکسن کرونا در کشور رو به افزایش است، اما از طرف برخی مخالفان واکسیناسیون یا کسانی که به اظهارات غیرعلمی توجه می‌کنند.

با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده و باورها و توجیهات اشتباهی برای واکسن نزدن در میان برخی مردم جا افتاده است. در این اینفوگرافیک که به نقل از داده‌های وزارت بهداشت تهیه شده، به ۱۱ باور اشتباه و غیرعلمی درباره عدم تزریق واکسن اشاره شده است.

چند باور اشتباه و غیرعلمی برای واکسن نزدن/اینفوگرافیک

ایسنا