وی تاکید کرد: واگن‌های این قطار مسافربری ۲ قسمت شده و بخشی از مسافران با لوکوموتیو اعزامی هم اکنون در نزدیکی مشهد هستند و بخش دیگر واگن‌ها با لوکوموتیو قطار اصلی در حال رفع نقص ترمز هستند که پس از رفع مشکل و تامین ایمنی به مشهد منتقل می شوند.

نصیری ورگ افزود: صد در صد بهای بلیط قطار این مسافران به آنها بازگردانده می شود.