پایا و ساتنا هم کارمزدی شدند

پایا و ساتنا هم کارمزدی شدند بانک مرکزی ایران, سامانه‌های پایا و ساتنا

طبق اعلام بانک مرکزی از آذر ماه نرخ کارمزد خدمات بانکی زیاد می‌شود که جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف اعلام شده است.

نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است.

کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا 1صدم درصد مبلغ تراکنش -از 200 تومان تا 2500 تومان در پرداخت های انفرادی و 100 تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است.

به گزارش خبر آنلاین، کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز 2صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 25 هزار تومان کارمزد تعیین شده است.