پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

پانزدهمین پرواز آزمایشی موشک نیوشپارد با موفقیت انجام شد. از این عملیات برای تمرین فعالیت های فضانوردان قبل از آغاز سفر فضایی نیز استفاده شد.

 

پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

شرکت بلواوریجین از این مأموریت برای آزمایش فرایندهای مربوط به نخستین عملیات ارسال فضانورد استفاده کرد. البته هنگام پرتاب هیچ انسانی داخل کپسول نبود.

 

پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

طی این فرایند آزمایشی ۴ کارمند بلواوریجین تمام فعالیت‌هایی که توریست‌های فضایی برای سفر به فضا انجام می‌دهند را تکمیل کردند.

 

پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

کارمندان بلواوریجین از واحد آموزش فضانوردان خارج شدند، پس از ورود به پد پرتاب، با استفاده از برج مخصوص به کپسول فضانوردان رفتند. البته این خدمه آزمایشی چند دقیقه بعد از بستن کمربندهای صندلی شأن از کپسول خارج شدند.

 

پانزدهمین تست پرواز موشک نیوشپارد انجام شد

به عبارت دیگر قبل از آنکه مأموریت NS-۱۵ انجام شود، فضانوردان فرایندهای مخصوص قبل از پرواز کپسول را انجام دادند. هرچند این یک آزمایش بود اما نخستین خدمه بلواوریجین نیز همین فرایند را انجام خواهند داد.

موشک ۶۰ فوتی نیوشپارد از ایالت تگزاس به فضا پرتاب شد و فرود آن نیز موفقیت آمیز بود.

به گزارش مهر، شرکت بلواوریجین به جف بزوس تعلق دارد.