گزارش توئیتری وزیر امور خارجه در پایان سفر به ایروان

گزارش توئیتری وزیر امور خارجه در پایان سفر به ایروان

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر به ارمنستان، این سفر را سازنده ارزیابی کرد.

محمدجواد ظریف در پایان سفر خود به ایراوان در توئیتی نوشت: رایزنی‌های سازنده با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ارمنستان داشتم.

چالش‌ها و فرصت‌های مشترک منطقه‌ای پس از درگیری‌های اخیر را مرور کردیم.

به گزارش ایلنا، در مورد تقویت بیشتر روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای – از جمله پروژه‌های ارتباطی: تبدیل رقابت‌های قدیمی به همکاری های آینده توافق کردیم.