علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: معاونت خدمات شهری این موضوع را پیگیری و بررسی می کند و اگر صحت بکارگیری این کودک تایید شود، قطعا برخورد خواهیم کرد.

در روزهای اخیر فیلمی از فعالیت یک کودک ۱۱ ساله در قالب نیروهای پاکبان از سوی شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش هایی از سوی کاربران و مخاطبان همراه شد.